News

Wieczor z poezja Wislawy Szymborskiej

Szanowni Państwo,

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Holandii wraz z fundacją Medewerking Artists Theater (Medea) pragnie ponownie zaprosić na wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej, który odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz.19.00 w Ambasadzie PR przy Alexanderstraat 25  w Hadze.
Będzie to powtórka Spotkania z twórczością Noblistki, które miało miejsce w czerwcu br.

Wieczór

... (Czytaj dalej)News

70-lecie wyzwolenia

Świętujmy razem z mieszkańcami miasta Bredy i z Fundacją Serce Polski 70-lecie wyzwolenia Bredy przez Generała Maczka i jego żołnierzy.

Program: 25 październik 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... (Czytaj dalej)News

Konkurs fotograficzny dla dzieci

Forum FPSN zapra­sza wszyst­kie dzieci do udziału w Waka­cyj­nym Kon­kur­sie Foto­gra­ficz­nym pt „Pol­ska oczami polo­nij­nego dziecka”. Szcze­góły w regu­la­mi­nie pod spodem.

Regu­la­min Waka­cyj­nego kon­kursu foto­gra­ficz­nego 2014

POLSKA OCZAMI POLONIJNEGO DZIECKA

1. Orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii
2. Fun­da­to­rem nagród jest Forum Pol­skich Szkół

... (Czytaj dalej)News

Polska Opera Halka w Westland

W listopadzie 2014 roku wystawimy tę narodową operę z udziałem Polaków i mieszkańców Westland. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym unikalnym projekcie wszystkich: śpiewaków amatorów i śpiewaków zawodowych, również młodzież jak i osoby dorosłe, kobiety i mężczyzn. Na prawdziwe talenty śpiewacze czekają większe role. Próby będą się odbywały pod miłym fachowym kierownictw

... (Czytaj dalej)News

40-lecie galerii Ewy Walińskiej

Galeria Ewy Walińskiej w Arnhem, Kerkastraat 46, wystawia nowoczesną sztukę polską. We wrześniu tego roku, z okazji 40-lecia istnienia galerii wystawia znany polski akwarelista Paul Dmoch. Paul Dmoch zdobył za swoje obrazy wiele międzynarodowych nagród. Jego akwarele cechuja się fotograficzną dokładnością i mistrzowskim operowaniem światłem i cieniem. Prace jego można obejrzeć tutaj...

... (Czytaj dalej)News

Walne Zebranie Członków

Zgromadzenie Ogόlne Członków PNKV miało miejsce w sobotę14 czerwca 2014 roku w Amersfoort,  w Grand Café& Restaurant Hemels. Zaprezentowano na nim sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013 oraz plany na lata 2014/2015. Zaproszenie na walne Zgromadzenie i porządek obrad można przeczytać na stronie internetowej www.pnkv.nl i w kwartalniku B

... (Czytaj dalej)News

Literatura polska

Fundacja Literatura została założona w kwietniu 2014 roku.

Pełna nazwa brzmi „Fundacja Literatura Polsko-NiderlandzkFo-Flamandzka Platforma Literacka”. Fundacja ma dwa główne cele. Po pierwsze, zwrócić uwagę na polska literaturę szerszemu gronu czytelników w Niderlandach i Belgii. Drugim celem jest popularyzowanie niderlandzkiej i flamandzkiej literatury w Polsce.

Więcej szczegółów o Fundacji

... (Czytaj dalej)News

Nowy członek zarządu

Urszula Woroniecka - secretaris / redakcja strony

W Holandii  mieszka od 1980 roku i jest członkiem PNKV od jego założenia (1980). Kilkakrotnie była członkiem Komisji Rewizyjnej. Brała wielokrotnie udział w różnych projektach Stowarzyszenia. Urodziła i wychowała się w Warszawie. Skończyła Biologie na Uniwersytecie Warszawskim. W Holandii pracowała w Reactor Instituut Delft, przy Te

... (Czytaj dalej)News

Jest w gronie Państwa znajomych ktoś, kto zasługuje na taką nominację?

Po raz kolejny pragniemy wyróżnić i docenić codzienny trud i zmagania naszych rodaków, ich sukcesy gospodarcze, działalność kulturalną i naukową. Chcemy nagrodzić pozytywny wkład Polaków w życie współczesnej Holandii.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tych wyborach. Pierwszym krokiem jest nominowanie kandydata. Pretendentów do nagrody Polaka Roku mogą zgłaszać organizacje, instytucje,

... (Czytaj dalej)News

Polski film

Historia niemożliwej miłości księdza, osadzona w realiach katolickiej społeczności. Poruszająca opowieść o człowieku uwikłanym w intymny dramat. Ksiądz Adam (Andrzej Chyra) obejmuje nową parafię i organizuje ośrodek dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Szybko przekonuje do siebie ludzi energią, charyzmą i otwartością. Przyjaźń z miejscowym outsiderem (w tej roli Mateus

... (Czytaj dalej)Sponsoren