News

Autorskie spotkanie Agnieszki Steur w Ambasadzie Polskiej 12 wrzesnia 2014

W Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze 12 września odbylo sie autorskie spotkanie Agnieszki Steur, autorki trylogii  “Wojna w Jangblizji” z jej czytelnikami  i miłośnikami  nie tylko z Holandii ale także z Belgii i Polski.  PNKV, Polska Ambasada w osobie Pani Konsul Małgorzaty Pacek  i Organizacja Forum Polskich Szkόł w Holandii  przygotowały interesujące spotkanie mło... (Czytaj dalej)News

70 rocznica Bitwy pod Arnhem

20 września 2014 odbedą się uroczystości upamiętnienia Bitwy pod Arnhem.O godz.13.30 przy ul de Boltweg in Diel odbędzie się zrzut spadochronowy polskej dywizji spadochronowej. O godz. 15.00 na placu Polenplein in Driel odbedzie się uroczystość składania wieńców pod pomnikiem 1 Polskiej Niezależnej Dywizji Spadochronowej. Więcej informacji: www.airborne-herdenkingen.nlNews

Polska Opera Halka w Westland

W listopadzie 2014 roku wystawimy tę narodową operę z udziałem Polaków i mieszkańców Westland. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym unikalnym projekcie wszystkich: śpiewaków amatorów i śpiewaków zawodowych, również młodzież jak i osoby dorosłe, kobiety i mężczyzn. Na prawdziwe talenty śpiewacze czekają większe role. Próby będą się odbywały pod miłym fachowym kierown... (Czytaj dalej)News

40-lecie galerii Ewy Walińskiej

Galeria Ewy Walińskiej w Arnhem, Kerkastraat 46, wystawia nowoczesną sztukę polską. We wrześniu tego roku, z okazji 40-lecia istnienia galerii wystawia znany polski akwarelista Paul Dmoch. Paul Dmoch zdobył za swoje obrazy wiele międzynarodowych nagród. Jego akwarele cechuja się fotograficzną dokładnością i mistrzowskim operowaniem światłem i cieniem. Prace jego można obejrzeć tut... (Czytaj dalej)News

Konkurs fotograficzny dla dzieci

Forum FPSN zapra­sza wszyst­kie dzieci do udziału w Waka­cyj­nym Kon­kur­sie Foto­gra­ficz­nym pt „Pol­ska oczami polo­nij­nego dziecka”. Szcze­góły w regu­la­mi­nie pod spodem. Regu­la­min Waka­cyj­nego kon­kursu foto­gra­ficz­nego 2014 „POLSKA OCZAMI POLONIJNEGO DZIECKA” 1. Orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest Forum Pol­skich Szkół w Holan­dii2. ... (Czytaj dalej)Sponsoren