13:50 2-8-2022
Inhoudsopgave   B2-2023 PNKV Biuletyn online.

IInhoudsopgave / Spis treści Biuletyn 2-2023

2. Lidmaatschap
3. Colofon
4. In Polen (PL)
5. Od Redacji/Redactioneel
6. Columns
7. Architektuur in Polen (PL)
8. Co by było gdyby (NL)
10. Tamara Łempickaj (NL)
13 Nou Zeg!
14. Terug naar Dębica (PL)
18. Avangarda artystyczna (NL)
20. Poolse Artiesten in Nederland (PL)
22, Poczta z Groningen (NL)
24. Ulotność chwii
25. Bożena Cichy
26, Polska mowa
27, Poradnik językowy
28. Zrozumienie (NL)
29. Potencjał kaczeńca (NL)
30, Taaldiagnostiek (PL)
32, Wanda Śmigieski (PL)
34, We hebben het goud! (PL)
36. Boekenservice
37. ALV
38. Zapraszamy do dyskusji
39.Tłumacze/Vertalers

- - -