13:50 2-8-2022
Inhoudsopgave   B3-2022 PNKV Biuletyn online.

IInhoudsopgave / Spis treści Biuletyn 3-2022

2.Lidmaatschap
3.Colofon
4..Over Polen (PL)
5.Redactioneel / Od redakcji
6.Column/ Felieton
7.Kasteel Uniejów (PL)
8.De valei van Żywiec (PL)
10.Rembrandt kupiony i sprzedany (NL)
13.Propagandowe wspomnienia wracają (NL)
16.Pierogi, żurek en een beschilderde helm (PL)
19.Poezja zapachów (NL)
20.To nadal jego muzeum (NL)
26.Gemini Gallery (PL)
28.Kongres pracowników migrujących (NL)
31 Jacht op kleur (PL)
32 Poppenhuizen (NL)
34 Emigranci (NL)
36 Niektórzy lubią poezjęi (NL)
38.Boekenservice
39.Tłumacze/Vertalers

- - -