News

Oblicza dwu- i wielojęzyczności

18 lutego 2017. Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, Haga (II piętro).

Drodzy Członkowie i Sympatycy Sekcji Polskiej w organizacji Levende Talen. Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na nasz kolejny dzień studyjny organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego 21 lutego.

To wydarzenie organizujemy we współpracy ze Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Hadze oraz Sekcją Polonistyki Uniwersytetu Amsterdamskiego i Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W programie: wykłady, warsztataty i hospitacja lekcji pokazowej. Mając nadzieję, że będą one źródłem nowej wiedzy i umiejętności ważnych w nauczaniu i propagowaniu języka ojczystego. Pragniemy także stworzyć kolejną okazję do rozmów na temat roli i rangi języka polskiego w Holandii oraz w życiu Polonii holenderskiej.

P R O G R A M

9.30 - 10.00 przybywanie i rejestracja uczestników ,kawa, herbata

10.00  - 10.05  otwarcie i powitanie przez przewodniczacą Sekcji Polskiej Elżbietę Niemczuk-Weiss (UvA)

10.05 -  11.00 dr. Barbara Malak-Minkiewicz, Socjalizacyjna rola szkoły: kształtowanie miękkich kompetencji. Wykład i dyskusja.

11.00 -  12.15 Anna Maria Chachulska, Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego w ujęciu logopedy - normy i odstępstwa. Wykład połączony z warsztatem.

12.15 - 13.00   lunch [czas na zdjęcie grupowe]

13.00 - 14.15 prof. dr hab. Kinga Kuszak (UAM), Czy wystarczająco troszczymy się o język polski? Nowe odsłony dwujęzyczności w Polsce. Wykład z dyskusją.

14.30 - 15.30 dr Katarzyna Sadowska (UAM) i Agnieszka Bojarczuk (UAM), Tajemnicze słowa-tajemnice słów-zabawy rozwijające świadomość językową uczniów. Lekcja pokazowa w kl. III i jej omówienie.

15.35 - 16.00  Podsumowanie dnia, ewaluacja, wręczenie certyfikatów. Rozmowy o języku przy kawie i herbacie.

Wydarzeniu towarzyszą stoiska Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego (PNKV) z bogatą ofertą wydawniczą, m.in. książek dwujęzycznych Agnieszki Steur oraz Talen Training Centrum.

Zgłoszenia udziału: do 14 lutego za pośrednictwem e-maila: sekcjapolskalt@gmail.com

Koszty - Sympatyków i nie-Członków prosimy o wpłacenie na miejscu przy zgłaszaniu się 5 euro na lunch. Członkowie SP mają lunch za darmo.

Punkty PE dla tłumaczy
Za udział w Dniu Studyjnym mogą być przyznane punkty. Po wydarzeniu i złożeniu wniosku przyzna je chętnym Biuro Wbtv. 18 lutego, na życzenie, otrzymają Państwo zaświadczenie uczestnictwa, które należy złożyć do Biura Wbtv wraz z programem Dnia Studyjnego w języku niderlandzkim.

Dojazd

o   Komunikacją miejską z dworca Haga Centralna tramwaj 3 w kierunku Loosduinen (ok. 25 min). Trzeba wysiąść na przystanku De Savornin Lohmanplein i obejść lewą stroną centrum handlowe. To jest już Colijnplein i na wprost widać szkołę.

Z miasta jedzie też autobus 23, przystanek Colijnplein.

· Trasa autem - zob. http://www.hofstadlyceum.nl/contact

Parkowanie - na ulicach obok liceum i wokół centrum handlowego.

Kontakt: sekcjapolskalt@gmail.com; http://www.pools.levendetalen.nl; www.facebook.com/LevendeTalenPools

Mamy nadzieję powitać Państwa 18 lutego w Hadze! Już teraz cieszymy się na to spotkanie.

Serdecznie pozdrawiamy

komitet organizacyjny: Elżbieta Niemczuk-Weiss, Agnieszka Steur, Marta van Vliet-Sokołowska

O prowadzących zajęcia:

Dr Barbara Malak-Minkiewicz ukończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł doktora nauk społecznych i filozofii w 1975 roku.  W następnych latach na tymże oraz na innych uniwersytetach w Polsce i poza nią prowadziła badania dotyczące procesu socjalizacji, kształtowania się tożsamości oraz mechanizmów zachowań agresywnych a także (do 2016 roku) wykładała psychologię społeczną i rozwojową.

W latach 1998-2014 pracowała w sekretariacie Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badania Osiągnięć Szkolnych (IEA) koordynując  programy badawcze i nadzorując kontrolę ich jakości.  Od 2014 roku na emeryturze,  pełni rolę konsultanta programów badawczych IEA.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/cce2013rome-bios.pdf

Anna Maria Chachulska- filolog języka polskiego i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi praktykę logopedyczną w Rijswijku. Jej pacjentami są dzieci, młodzież oraz dorośli. Pasjonatka psychologii i rysowania. W swojej pracy łączy różnorodne dostępne metody. Sama również tworzy materiały do pracy z pacjentami.

http://www.polskilogopedawholandii.com/kontakt

Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak - absolwentka pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu logopedii, podyplomowego studium z zakresu pomocy psychologicznej, podyplomowego studium dziennikarstwa. W latach 2001-2004 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Sowińskiej, obroniła w 2004 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2012 roku. Od 2013 roku została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w jednostce Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. W  kadencji 2012-2016 na stanowisku prodziekana ds. studenckich na Wydziale Studiów Edukacyjnych.  Jest członkinią Zespołu Edukacji Elementarnej PAN i Towarzystwa Pedagogicznego. Brała udział w grantach i projektach naukowych i edukacyjnych, wielokrotnie występowała w roli eksperta tworząc, konsultując programy, projekty i raporty dla różnych poziomów edukacji.

Podejmowana przez nią w badaniach i publikacjach tematyka koncentruje się wokół zagadnień dynamiki zmian rozwojowych w różnych etapach życia dziecka, kompetencji językowych, komunikacyjnych, profilaktyki rozwoju mowy i zaburzeń mowy w okresie dzieciństwa.

Jest autorką i współautorką wielu monografii oraz licznych artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych oraz artykułów popularno-naukowwych adresowanych do nauczycieli.

https://wse.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/pracownicy2/prof.-uam-dr-hab.-kinga-kuszak

file:///C:/Users/Ela/Downloads/KNP%20PAN-SPEC.-8%20(1).pdf

Dr Katarzyna Sadowska - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Jej zainteresowania badacze oscylują wokół problemów związanych z propedeutyczną edukacją małego dziecka (wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem wczesnoszkolnym), edukacją muzyczną w polskiej szkole (a także formami równoległej, pozaszkolnej edukacji artystycznej), zastosowaniem oddziaływań arteterapeutycznych w procesie profilaktyki i terapii dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, aktywizowaniem dzieci i młodzieży do podejmowania działań o charakterze twórczym w procesie stymulowania ich rozwoju, kontekstami higieny pracy głosem ucznia i nauczyciela w warunkach polskiej szkoły.

https://amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be/lista-wg-nazwisk/dr-katarzyna-sadowska,-wydzia-studiow-edukacyjnych

Agnieszka Bojarczuk - doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pełnomocnik dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych ds. Wydziałowego Centrum Wolontariatu ”žVolontario”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej.

https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/pracownicy2/mgr-agnieszka-bojarczuk

https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/ycie-wydziau/dziaalno-studencka/wolontariat

 

PL-NL Cafe
zwiedzamyhplamdie_banner
Podaruj dziecku
Ik spreek Pools Actie van de Ambassade vd RP
po polsku_web.png
Quo vadis_logo
Polonus
Pools Online
Pools studeren
TalenTrainingCentrum